Stanowisko „Planety SEO” odnośnie anonimowej krytyki firm

Na początku tego tygodnia do Planety SEO został dodany nowy blog „Bardzo szczerze o polskim SEM” pod adresem http://polskie-sem.blogspot.com/ W związku z tym faktem pojawiło się kilka problemów, które wyjaśniam poniżej jako administrator Planety.

Blog został podłączony z mojej inicjatywy, autorzy bloga nie prosili mnie o to i nie kontaktowali się ze mną. Znalazłem go przypadkiem, prawdopodobnie na Facebooku lub Google+. Choć niechętnie podłączam do Planety anonimowe blogi, uznałem, że ten może być interesujący i wnieść dodatkową wartość do serwisu. Otrzymałem jednak kilka wiadomości e-mail odnośnie podłączonego bloga, dyskusja toczy się także na Facebooku. Sygnały jakie do mnie spływały, świadczą o niechęci do tego typu anonimowych publikacji.

Przemyślałem sprawę i podjąłem działania w kierunku zmiany sytuacji. Blog polskie-sem.blogspot.com został odłączony od Planety SEO.

Planeta SEO nie będzie promować i uczestniczyć w anonimowej krytyce firm lub osób. Każdy ma prawo prowadzić biznes według własnego pomysłu, tak długo jak jest to w zgodzie z polskim prawem i ogólnymi zasadami uczciwości. Tak samo, każdy ma prawo do krytyki firm lub osób oraz wyrażania własnego zdania, także na łamach Planety SEO. Nie jest jednak dopuszczalna sytuacja w której ktoś anonimowo krytykuje lub oczernia inne firmy lub osoby. Nie jest to uczciwe, ponieważ nie daje możliwości skutecznej wymiany argumentów przez obie strony. Nie jest to także wiarygodne, ponieważ nie wiadomo kto i w jakim celu krytykuje drugą stronę, co daje możliwości do manipulacji i szerzenia nieprawdziwych informacji. Brakuje także informacji kontaktowych do autorów bloga, co utrudnia możliwość wyjaśnienia sytuacji między stronami.

Idea wyłapywania oszustów w branży SEO jest słuszna i zawsze będzie na to miejsce na Planecie SEO. Tego typu informacje i blogi będą publikowane przez Planetę SEO pod warunkiem, że będą podpisane przez osoby lub firmy, które publikują takie informacje.

Warunkiem powrotu bloga polskie-sem.blogspot.com do Planety SEO, jest jego uwiarygodnienie przez ujawnienie się autorów.