Słownik migowego firmy ADEG.net

Program Komputerowy Słownik Języka Migowego firmy ADEG.net z Bydgoszczy, jest narzędziem przeznaczonym głównie dla osób słabosłyszących i niesłyszących. Jest także przydatny dla wszystkich którzy związani są z tym tematem. Program składa się ze Słownika – multimedialnego zbioru ponad 500 filmów prezentujących gesty języka migowego.

Uniwersalność programu pozwala na znacznie szersze jego zastosowanie. Program może być również adresowany dla osób słyszących, do samodoskonalenia umiejętności posługiwania się znakami języka migowego i daktylografii przez osoby mające kontakt z ludźmi niesłyszącymi: nauczycieli, rodziców, rodzeństwo, studentów pedagogiki. Można również wykorzystać go w pracy z osobami niemówiącymi z mózgowym porażeniem dziecięcym, wszak język migowy (wybrane znaki) to jedna z alternatywnych strategii komunikacyjnych oraz znakomita pomoc dydaktyczna do ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

Słownik służy przede wszystkim jako szybka i łatwa pomoc przy nauce języka migowego. Prosta obsługa, sprawia, że jest on przejrzysty i użytkownik porusza się po nim w sposób intuicyjny. Słownik migowego zawiera w swej bazie 530 filmów przedstawiających znaki języka migowego. Jest to zbiór wyrazów i wyrażeń, a także głosek i liter, niezbędny do podstawowego posługiwania się językiem migowym. Zbiór filmów, dobrano tak, aby w pierwszej kolejności nauczać wyrazów związanych ze szkołą. Nie oznacza to jednak, że program ten jest tylko dla uczniów i nauczycieli. Jest on doskonałą pomocą dla każdego, kto chce komunikować się z osobami niesłyszącymi.

Słownik migowego

Przy pomocy Słownika, można uczyć się poszczególnych znaków języka migowego. Podział wyrazów na kategorię, pomaga podzielić ilość wyrazów do nauczenia jednorazowo. Nie każdy jednak lubi i ma czas na naukę – przy pomocy KSJM, może w dowolnym momencie sprawdzić jak pokazuje się dany wyraz. Wyszukiwanie wyrazów jest szybkie dzięki podziałowi na kategorie alfabetyczne i merytoryczne.

W słowniku zamieszczono wyrazy i wyrażenia:

3 dni temu, alkohol, analiza, atom, autobus, badanie, bałagan, bardzo, bezpieczny, będzie, biały, biegun, bilet, błąd, błędny, brak, brakować, bryła, być, był, centymetr, charakterystyka, chcieć, chłopiec, cichy, cienki, cisza, ciśnienie (atmosferyczne), ciśnienie (krwi), co, cosinus, cotangens, czarny, czas, czego, czerwony, czuć się, czwartek, czy, czyj, czyja, czyje, czytać, data, decymetr, dekagram, dlaczego, długopis, długość, dobrze, dodatni, dokąd, dom, dostać, dowód osobisty, droga, drzwi, dużo, duży, dyplom, dyrektor, dyżurny, dzieci, dziecko, dziennik, dziewczyna, dziękować, dzisiaj, egzamin, elektryczność, element, energia, fala, film, filmować, fizyka, gaz, gdzie, głośny, głuchy, gram, gruby, grupa, grupy, gwóźdź, ile, iloczyn, ilustracja, imię, inaczej, informacja, informować, inny, internat, inwalida, iść, ja, jak, jaka, jaki, jakie, jest, jeździć, jeżeli, język, jutro, już, kara, kaseta, każdy, kąt, kierownik, kierunek, kilogram, kilometr, klasa (grupa), klasa (miejsce), klasówka, klej, kłamstwo, kobieta, kolor, koło, komputer, koniec, konkurs, kontrolować, kończyć, kosztować, krew, kręcić, krzywy, książka, kto, który, lata, legitymacja, lekarz, lekcja, leniwy, liczba, liczyć, linia, linijka, lubić, łączyć, magnetowid, maksimum, mało, mały (wymiar), mały (wzrost), maszyna, matematyka, matka, metr, mężczyzna, miasto, mieć, między, mierzyć, miesiąc, mieszkać, mieszkanie, migać, milimetr, minimum, minus, młotek, mniej, mniejszy (osoba), mniejszy (rzecz), można, mój, mówić, musieć, my, myśleć, na, na przykład, nad, nagroda, napięcie, narzędzie, nasz, nauczać, nauczyciel, nauczycielka, nazwa, nazwisko, nie chcieć, nie lubić, nie mieć, nie potrafić, nie umieć, nie wiedzieć, nie wolno, niebezpieczny, niebieski, niedziela, niski, niszczyć, niżej, numer, obecny, objętość, obok, obowiązek, obserwować, obwód, ocena, odcinek, odległość, odpowiadać, ogień, oglądać, ojciec, okno, około, okres, ołówek, on, ona, oni, opatrunek, orzeczenie, osoba, ostrożny, oszukiwać, ośrodek, otwierać, palić, pamiętać, pan, pani, państwo, papier, papieros, pewny, piątek, pielęgniarka, pieniądze, pierwiastek, pionowy, piwo, plan, planować, plus, po, pociąg, pod, podanie, podstawa, podstawowy, podzielone, pojemność, pojutrze, Polska, połączenie, pomagać, pomoc, pomylić, pomyłka, poniedziałek, ponoć, poprawa, porządek, potem, potrafić, potrzeba, potrzebny, powoli, powtarzać, poziomy, pół, praca, pracować, pracownia, praktyka, prawda, prawo, prąd, prędkość, program, promień, proporcja, prosić, prosty, próba, próbować, przeciw, przeciwny, przed (czas), przed (miejsce), przedwczoraj, przekrój, przemienność, przepraszać, przerwa, przeszkadzać, przy, przybliżenie, przychodzić, przyjechać, przykład, przynosić, przypominać, psuć, punkt, pytać, pytanie, razem, razy, regulamin, reperować, rok, rozmawiać, rozmowa, rozum, rozumieć, rozwiązać, równa się, równoległy, różnica, różnić się, ruch, rysować, rysunek, samochód, są, siadać, silnik, silny, siła, sinus, skala, skąd, skracać, skrót, słyszeć, sobota, spirytus, spóźniać się, sprawa, sprawiedliwość, sprzątać, stać, stół, strumień, suma, sumować, symbol, szafka, szereg, szeroki, szkoła, sztuczny, szybko, środa, świadectwo, światło, tabela, tabelka, tabletka, tablica, tangens, telefon, telefonować, telewizja, telewizor, temat, tłumacz, tłumaczyć, toaleta, tramwaj, trudny, trzeba, tu, tutaj, twierdzenie, tworzywo, twój, ty, tydzień, ubikacja, uczyć się, ujemny, ulica, umieć, usprawiedliwienie, uwaga, w (w czymś), waga, warsztaty, warunek, wasz, ważny, ważyć, wczoraj, we, wewnątrz, wiedzieć, więcej, większy, wina, wino, włączać, wolno, wódka, wstawać, wszyscy, wtorek, wy, wychowawczy, wycieczka, wygrać, wyjście, wykonywać, wyłączać, wynik, wypadek, wyrzucić, wystarczy, wyżej, wyższy, wzór, za (czas), za (miejsce), za 3 dni, zadanie, załatwić, zamiast, zamykać, zapominać, zawód, zdawać, zebranie, zeszyt, zewnątrz, zielony, zmieniać, znak, zwolnienie, źle, żarówka, żółty, życie, życiorys.

W słowniku zamieszczono litery i głoski:

A, Ą, B, C, Ć, CH, CZ, D, E, Ę, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, Ń, O, Ó, P, R, RZ, S, Ś, SZ, T, U, W, X, Y, Z, Ź, Ż.

W słowniku zamieszczono liczby:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000000, 1000000000, 1/2, 1 4/5, 3,125, 3/4, 7/9.

Tekst pochodzi ze strony prodycenta, firmy ADEG.NET: Słownik migowego.