Przypominajka firmy ADEG.net

Program Przypominajka powiadamia o zdarzeniach, których datę i czas zajścia ustawia użytkownik. Dodatkowo program umożliwia określenie, czy przypomnienie ma nastąpić z wyprzedzeniem – jako powiadomienie o zbliżającym się zdarzeniu – oraz ustawienie cykliczności zdarzeń, np. powtarzanie co tydzień, miesiąc czy nawet rok. Aby zajście zdarzenia zostało poprawnie zasygnalizowane użytkownikowi, program wyświetla tzw. „wyskakujące okienko” w pobliżu paska z zegarem. Dodatkowymi funkcjami programu są: import i eksport listy zdarzeń (częściowo lub całościowo), a także ustawienia cykliczności i terminów wcześniejszych powiadomień.

Atutami programu są przede wszystkim bardzo czytelny interfejs oraz prostota obsługi i stosunkowo duże możliwości.

Przypominajka pozwala informować użytkownika przed wystąpieniem ustawionego zdarzenia, np. tydzień, dzień lub godzinę przed zdarzeniem. Dodatkowo użytkownik może ustalić cykliczność danego zdarzenia, np. zdarzenie cotygodniowe lub coroczne.

Powiadamianie użytkownika wykonywane jest w dwóch przypadkach: przy zajściu zdarzenia – nazywane jest wtedy „przypomnieniem”, a także przed zajściem – wcześniejsze „powiadomienie”, zgodnie z ustawieniami wcześniejszego uruchamiania powiadomień. Obie formy interakcji z użytkownikiem wyświetlane są w formie wyskakującego okienka. Okienko to pojawia się w prawym dolnym rogu ekranu, tuż nad paskiem zegara.Jest ono widoczne tak długo, aż użytkownik nie podejrzy informacji w nim zawartych i nie ukryje pozycji z listy powiadomień.

Dodatkowo Przypominajka pozwala eksportować do pliku wybrane lub wszystkie zdarzenia, np. w celu przeniesienia ich na inny komputer. W podobny sposób odbywa się procedura importu takich danych.

Więcej informacji na stronie firmy ADEG.NET: Przypominajka.

Zrzuty ekranu:

Przypominajka - Okno główne programu

Przypominajka - Edycja zdarzeń

Przypominajka - Powiadomienie