Operatory (polecenia) Google

Wyszukiwarka Google wykorzystuje specjalne operatory w celu dokładniejszego precyzowania zapytań. Poniżej znajduje się lista poleceń (operatorów) akceptowanych przez wyszukiwarkę Google. Jeśli po operatorze następuje adres URL, nie należy stosować odstępu (spacji) między nimi…

cache: wyświetli wersję strony przechowywaną w pamięci cache wyszukiwarki Google.

Przykład: cache:www.google.com wyświetli kopię strony www.google.com jaką ostatnio zrobiła wyszukiwarka.

link: wyświetli listę stron internetowych zawierających linki do wskazanej strony.

Przykład: link:www.google.com zwróci listę stron www zawierających linki do strony www.google.com.

related: wyświetli listę stron „podobnych” do określonej strony internetowej.

Przykład: related:www.google.com zwróci listę stron internetowych, które są podobne do strony głównej Google.

info: wyświetli niektóre informacje o danej stronie, którymi dysponuje wyszukiwarka Google.

Przykład: info:www.google.com zwróci informacje o stronie głównej Google.

site: wyświetli wyniki wyszukiwania ograniczone jedynie do określonej domeny.

Przykład: pomoc site:www.google.com wyświetli listę stron o pomocy z witryny www.google.com.

Przykład: pomoc site:pl ograniczy wyniki do domen pl.

allintitle: wyświetli listę stron zawierających szukaną frazę w tytule strony.

Przykład: allintitle:seo google ograniczy wyszukiwania dla stron zawierających skrót seo i google w tytule.

intitle: wyświetli listę stron zawierających dany wyraz w tytule strony.

Przykład: wyszukiwarka intitle:optymalizacja wyświetli listę stron zawierających w tytule słowo optymalizacja oraz wyszukiwarka w dowolnym miejscu.

allinurl: wyświetli listę stron zawierających szukaną frazę w adresie URL. Interpunkcja jest ignorowana.

Przykład: allinurl:seo google zwróci listę stron zawierających słowa seo i google w adresie URL.

inurl: wyświetli listę stron zawierających szukany wyraz w adresie URL.

Przykład: inurl:seo google zwróci listę stron zawierającą słowo seo w adresie URL i słowo google w dowolnym miejscu.

allintext: wyświetli listę stron zawierających szukaną frazę w tekście strony.

Przykład: allintext:pozycjonowanie google zwróci listę stron zawierających w tekście słowa pozycjonowanie i google.

intext: wyświetli listę stron zawierających szukany wyraz w tekście strony.

Przykład: intext:seo google zwróci listę stron zawierających w tekście słowo seo i słowo google w dowolnym miejscu.

allinanchor: wyświetli listę stron zawierających linki z szukaną frazą.

Przykład: allinanchor:seo google zwróci listę stron zawierających linki ze słowami seo i google.

inanchor: wyświetli listę stron zawierających linki z szukanym wyrazem.

Przykład: inanchor:seo google zwróci listę stron zawierających linki ze słowem seo i słowo google w dowolnym miejscu strony.

filetype: zwraca listę plików w określonym formacie (Acrobat Reader-PDF, MS Excel-XLS, WORD-DOC,) zawierających szukaną frazę.

Przykład: pozycjonowanie filetype:PDF zwróci listę dokumentów PDF zawierających słowo pozycjonowanie.

define: wyświetla definicje wyrazów wprowadzonych po operatorze. Definicje te pochodzą z różnych źródeł online. Definicja będzie dotyczyć całej wprowadzonej frazy, czyli wszystkich wyrazów i w takiej kolejności, w jakiej zostały wpisane. Aktualnie definicje są w językach angielskim, chińskim (tradycyjnym), chińskim (prostym), francuskim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim i włoskim.

Przykład: define:seo wyświetli definicję skrótu SEO – Search Engine Optimization (optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych).

numrange: wyświetli listę stron zawierających liczby z podanego zakresu.

Przykład: numrange:900-999 ograniczy wyszukiwania dla stron zawierających liczby z przedziału od 900 do 999.