Loguś – Komputerowe Gry Logopedyczne

Program Loguś – Komputerowe Gry Logopedyczne jest to zestaw czterech atrakcyjnych gier komputerowych, łączących w sobie dźwięki i labiogramy – fotografie przedstawiające prawidłowo wypowiadane głoski. Loguś wspomaga naukę poprawnej wymowy głosek i wyrazów u dzieci uczęszczających na zajęcia z logopedą. Prosta obsługa oraz pomoc lektorki umożliwia dziecku samodzielną naukę i zabawę z programem.

Program składa się z czterech gier:

  • ‚Patrzę i mówię – głoski’ Labiogram – Głoska i Głoska – Labiogram – to dwie proste gry dla dzieci, których celem jest nauka prawidłowego wymawiania głosek,
  • ‚Patrzę i mówię – wyrazy’ Labiogramy-Wyraz i Wyraz-Labiogramy – cele tych gier są identyczne jak w Grach w głoski, lecz są nieco bardziej złożone, a co za tym idzie, są także ciekawsze.

Program Loguś może być z dużym powodzeniem wykorzystywany w pracy z dziećmi autystycznymi (wizualizacja głosek polskich w postaci labiogramów).

Gra w głoski jest prostą zabawą skierowaną głównie dla dzieci. Jej celem jest wpajanie dzieciom poprawnego wymawiania głosek. Osiąga się to poprzez wykorzystanie labiogramów z dziećmi prawidłowo wypowiadającymi głoski. Dziecko, podczas zabawy, samo ćwiczy wymawianie poszczególnych głosek, aby odgadnąć co wylosował komputer. Gra także utrwala prawidłowe ułożenie ust, dźwięczność oraz nosowość głoski.

Gra w głoski 1 Gra w głoski 2

W grze użyto 14 najbardziej charakterystycznych głosek w języku polskim:

A,B,E,F,L,M,O,P,RZ,S,SZ,U,W,Z.

Gra dostępna jest w dwóch trybach:

  • Głoska->Labiogram – Gracz musi wskazać labiogram na którym przedstawiono wylosowaną głoskę.
  • Labiogram->Głoska – Gracz musi wybrać spośród wszystkich głosek, tą którą przedstawia zdjęcie.

Gra Patrzę i mówię – wyrazy jest kontynuacją Gry Patrzę i mówię – głoski. Jest ona jednak o wiele bardziej rozbudowana. Jej cele są podobne jak w grze w głoski. Ma ona utrwalać umiejętność poprawnego wymawiania głosek. W tej grze, dziecko uczy się poprawnego wymawiania już nie pojedynczych głosek, lecz całych ciągów głosek składających się na poszczególne wyrazy.

Gra w wyrazy 2 Gra w wyrazy 1

W grze tej wykorzystywane są następujące wyrazy:

Ala, bambosz, bela, ból, brzoza, bulwa, Ela, Ewa, fala, Fela, laba, lala, lama, lampa, lampas, los, loża, lufa, malwa, mama, mewa, mole, molo, morze, mowa, muszla, muza, Ola, olsza, osa, ospa, palma, pasmo, plama, plewa, plomba, plus, pole, polewa, pompa, pula, rzepa, rzesza, Rzeszów, solo, sowa, sól, sum, sumo, susza, susza, szafa, szufla, szum, ufo, ulewa, wola, zapas, żaba, żal, żel.

Gra dostępna jest w dwóch trybach:

  • Słowo->Labiogram – Gracz musi ułożyć obrazki w taki sposób aby utworzyć wylosowany wyraz.
  • Labiogram->Słowo – Gracz musi wpisać wyraz, który wylosował komputer.

Tekst pochodzi ze strony producenta, firmy ADEG.NET:Programy logopedyczne.